български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

програма на БФС

 

висш съвет по фармация

  участия в комисии към МЗ

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 4    all guests: 65219


последна актуализация:
2012-10-29 12:41:38rss new RSS новини от БФС

дейност


На 10.02.2007г. в гр. София, в съответствие със Закона за съсловна организация на магистър-фармацевтите се учреди БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ. Той обединява всички магистър-фармацевти в Република България и е единствената законово представена съсловна организация на магистър фармацевтите.  Съгласно ЗСОМФ, БФС не е правоприемник на нито една подобна организация на магистър-фармацевти. Членството в БФС е необходимо условие за упражняване на професията от всички магистър фармацевти. Към момента в БФС са записани и членуват над 5 000 магистър фармацевти.


Българският фармацевтичен съюз представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси, приема правилата за добри фармацевтични практики, участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията. Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез 28 регионални фармацевтични колегии.

Основни задачи пред ръководството на БФС са: 

  • създаване на силна съсловна организация, която да обедини всички фармацевти в България от всички звена: наука, производство, представителства, контрол, търговия на едро и дребно и др., и да ги приобщи към голямото европейско фармацевтично семейство;
  • защита на професионалните права и интереси на членовете и, регулиране на взаимоотношенията, както между членовете и, така и с различните институции и организации; 
  • въвеждане на нова система за повишаване нивото на квалификация на магистър- фармацевтите от цялата страна;
  • ежегодно провеждане на „Български Фармацевтични Дни" и др.    за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print